สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  รู้จักกับนวัตกรรม  • >  คิดวิเคราะห์ แยกแยะ


  • >  การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

  ขอแนะนำข้อมูล หรือเรื่องราว

  ดีๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ

  เรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

  ประเทศไทยอันจะนำมาเพื่อคิด

  วิเคราะห์ เชื่อมโยงการสอนให้

  เกิดผลเชิงบวกที่แท้จริงต่อไป

 

   1.   คลิป ฟุด ฟิด ฟอร์ ไทย

         รั้งท้ายโลก?  (คลิก)

 

   2.   ศธ. เตรียมอุดมศึกษา

        สอนเป็นภาษาอังกฤษ

        ขอบคุณข่าวจากเว็บ

        ไทยโพสต์ (คลิก)

 

   3.  แนะไทยต้องเร่งฝึกฝน

        พัฒนาด้านภาษาเพื่อ

        ศักยภาพในการแข่งขัน

       ขอบคุณลิงค์จากเว็บไ

        ครูบ้านนอก (คลิก)

 

   4. โอเน็ต ป.6 คะแนนตก

       รวดเกือบทุกวิชาส่วน

       ภาษาอังกฤษคะแนน

       เฉลี่ยต่ำที่สุด (คลิก)

 

   5. ไม่ว่าจะทดสอบอะไร

       ผลสะท้อนชัดเจนซ้ำๆ

       ไทยอ่อนอังกฤษ (คลิก)

 

 

   ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ

   ทุกเรื่องราวดีๆ และคลิปใดๆ

   ที่นำมาถ่ายทอดสู่กันและกัน

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  line  :    chusimon_aho

 

หรือสอบถามได้ที่หน้าเว็บบอร์ด  สอบถาม  (คลิก)

 

 


 

 

 

 

=====================================================

 

 


  

 

 


     ผลงานเชิงประจักษ์จากการที่เดินทางวิจัยค้นคว้า

     รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนไทย

     การค้นพบกุญแจไขปริศนาข้อสุดท้ายของวิธีทาง

     การสร้างผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ร่วมไขความลับระดับชาติกับปัญหาวิกฤตผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของคนไทย

แนวทางการสอนที่โดดเด่นมุ่งยกระดับและปรับพื้นฐานในด้านความรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

  

 

  

  ด้วยแนวทางวิธีจัดการเรียนรู้ซึ่งวิเคราะห์

  และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับฐาน

  ชีวิตเยาวชนไทยในระบบการศึกษาไทย

                                                           

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   


ติดต่อนวัตกรรมได้ที่อีเมลล์   thaiengmath@outlook.com