สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  รู้จักกับนวัตกรรม  • >  คิดวิเคราะห์ แยกแยะ


  • >  การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

  ขอแนะนำข้อมูล หรือเรื่องราว

  ดีๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ

  เรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

  ประเทศไทยอันจะนำมาเพื่อคิด

  วิเคราะห์ เชื่อมโยงการสอนให้

  เกิดผลเชิงบวกที่แท้จริงต่อไป

 

   1.   คลิป ฟุด ฟิด ฟอร์ ไทย

         รั้งท้ายโลก?  (คลิก)

 

   2.   ศธ. เตรียมอุดมศึกษา

        สอนเป็นภาษาอังกฤษ

        ขอบคุณข่าวจากเว็บ

        ไทยโพสต์ (คลิก)

 

   3.  แนะไทยต้องเร่งฝึกฝน

        พัฒนาด้านภาษาเพื่อ

        ศักยภาพในการแข่งขัน

       ขอบคุณลิงค์จากเว็บไ

        ครูบ้านนอก (คลิก)

 

   4. โอเน็ต ป.6 คะแนนตก

       รวดเกือบทุกวิชาส่วน

       ภาษาอังกฤษคะแนน

       เฉลี่ยต่ำที่สุด (คลิก)

 

   5. ไม่ว่าจะทดสอบอะไร

       ผลสะท้อนชัดเจนซ้ำๆ

       ไทยอ่อนอังกฤษ (คลิก)

 

 

   ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ

   ทุกเรื่องราวดีๆ และคลิปใดๆ

   ที่นำมาถ่ายทอดสู่กันและกัน

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                             

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   
 

Aum25640324@gmail.com E256425641981  Nnvg6464@gmail.com wk12345    Exams174174@gmail.com