สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 

 

 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดาวน์โหลดชุดการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด ฟรี

 

 

  คลิปรายการ "อังกฤษเด็กไทย (เรียนอย่างไรเมื่อไม่ใช่ภาษาแม่)" 

 

     


        

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


*********************************************************************************************************************

 


สนับสนุนผลงานของเรา เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเอื้อประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปตามสมควร

เราไม่ได้เป็นองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร การสร้างงาน การดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ

อาจมีค่าใช้จ่ายตามสมควร การแบ่งปันของท่านเป็นช่วยให้เราต่อยอดพัฒนางานต่อไป และมีพลังขับเคลื่อนผลงานให้ดีขึ้น

 

 

 

 

คำชี้แจงเพิ่มเติม : ตำราอธิบายของเราผ่านการวิเคราะห์เชิงวิจัยในการวางผังเนื้อหา และการอธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ

ตลอดจนการสร้างแบบฝึกหัดต่างๆ เรียงลำดับขึ้นให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนไทยส่วนใหญ่หรือคนไทย ได้เรียนรู้ ได้ศึกษาแล้ว

เข้าใจง่าย มีการวิเคราะห์จัดทำมาด้วยเวลาหลายปี ไม่ใช่การนั่งเขียนต้นฉบับเนื้อหาอธิบายภาษาอังกฤษเพียง 2 - 3 เดือน

เพราะมุ่งหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อผู้เรียนหรือผู้ศึกษาอย่างแท้จริง กับสภาพความเป็นจริงในการเรียนรู้ของ

เยาวชนไทยในประเทศไทย เนื่องจากหลายคนพยายามตามหาหนังสือหรือสิ่งใดๆซึ่งจะสอนเก็บพื้นฐานทางภาษาให้ได้จริ

เราสร้างตำราเล่นนั้นมาให้ผู้ที่ประสงค์จะเริ่มต้นจากพื้นฐาน เป็นลำดับขึ้นจนสามารถยกระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อ

ต่อยอดสู่การพัฒนา เรียนรู้ต่อไปได้อย่างดี หากศึกษาเล่มแรกเข้าใจ ก็ยกระดับด้วยเล่มที่สองซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นขึ้นใน

ระบบโครงสร้างและความสลับซับซ้อนเป็นการวางรากฐานจากหนึ่งถึงสอง สาม สี่ อย่างเป็นลำดับขั้นกับงานวิจัยตลอดช่วง

เวลาหลายปีเพื่อมุ่งมั่นเอาชนะความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยและอำนวยประโยชน์กันต่อไป

ตำราของเราอาจมีความแตกต่างจากตำราอื่นพอสมควรในรายละเอียดบางประเด็น โดยจุดมุ่งหมายหลักคือให้ผู้ศึกษาอ่าน

แล้วเข้าใจจริงเห็นภาพรายละเอียด จับต้นชนปลายองค์ความรู้ได้ดี ลดความสับสนในเนื้อหาหรือโครงสร้างต่างๆ นั่นจึงเป็น

เหตุผลทำให้กลุ่มลูกศิษย์ของเราที่ได้มาเรียนด้วยกัน และมีกระบวนการผ่านผลึก พวกเขาเพียงชั้น ป.5 - ป.6 หรือ ม.ต้น ใช้

เวลาเรียน 2 - 3 เดือนก็สามารถมีองค์ความรู้ในระบบ  tense  voice  clause หรือ ลักษณะคำถามต่างๆอย่างเข้าใจชัดเจนจริง

มาตรฐานโดยรวมดูจะดีกว่านักเรียนมัธยมปลายทั่วไปอยู่พอสมควร ทั้งๆที่เยาวชนไทยส่วนใหญ่เรียนกันมาหลายปี แต่ก็ยัง

มึนงงหรือไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ เพราะว่าพวกเราๆผ่านการศึกษาหรือเรียนรู้ระบบโครงสร้างพื้นฐานภาษามาแบบไม่ชัดเจน

หรือความรู้ความเข้าใจไม่เป็นระบบ ระเบียบเนื้อหาที่ดีพอนั่นเอง ความรู้จึงกระจัดกระจาย จับต้นชนปลายไม่ถูก ดูเหมือนจะ

เข้าใจ เหมือนจะรู้เรื่อง แต่จริงๆก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ยิ่งมาปนกันยิ่งสับสนไปหมด ตอบหัวเป็นหาง ตอบแขนเป็นขา เรื่อยเปื่อย

จริงๆแล้วหากพวกนักเรียน นักศึกษาไทยมีการวางผังเนื้อหาหรือพื้นฐานที่ดี มีตัวช่วยในการเรียนรู้ที่เหมาะสมอะไรๆก็คงดีขึ้น

ตำราอธิบายพร้อมชุดนวัตกรรมที่เราได้พัฒนาสร้างมานั้นมุ่งสร้างรากฐานดังกล่าวและยังไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป

 

 

**************************************************************************************************************************

 

ปัจจุบันผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้บริหารการสอนหลักสูตรนวัตกรรมของเราปฏิบัติงานวิจัยด้านการสอนอยู่ที่

BE-Knowledge  สาทร  ตั้งอยู่เลขที่  238  ถนนเจริญกรุง 57  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

 

 

ปรึกษาหารือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม  www.facebook.com/forthaiyouth    อีเมลล์  thaiengmath@outlook.com