สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 

 

 

 

 

ตารางติวสอบ ในจังหวัดต่างๆ 

วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560  ติวสอบครู กทม ที่ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ติด BTS ราชเทวี)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ติวสอบครู สพฐ ภาค ก ที่ มสธ อุบลราชธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ติวสอบครู สพฐ ภาค ก ที่ สมาร์ท ฮับ อุดรธานี  (ในตลาดปรีชา)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ติวสอบครู สพฐ ภาค ก ที่ โรงแรมทับแก้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ติวสอบครู สพฐ ภาค ก ที่ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ติวสอบครู สพฐ ภาค ก ที่ โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง ม.ราชภัฏ เพชรบุรี

 

 

ราคาติว 800 บาท ต่อวัน (กรณีชำระหน้างาน) หากสามารถโอนจองได้ก่อนลดเหลือ 500 บาท

ราคาดังกล่าวนี้ รวมค่าตำราและชุดข้อสอบประกอบการติวแล้ว [ เวลาติว 09.30 - 16.00 น. ]

 

ชำระเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย นายวรวุธ กิติวงค์ หมายเลข  475 236 7324  จากนั้นแจ้งสลิป

ที่ด้านล่างการจองติว ระบุชื่อและสถานที่ติว เพื่อให้เรายืนยันการลงทะเบียนตามสิทธินั้นได้เลยครับ