สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 

 

 

ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

 

คลายข้อสงสัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คืออะไร ทำอะไร มีหน้าที่อะไร  ใครสมัครสอบได้ จบวุฒิไหนมาจึงสอบได้

ไม่มีวุฒิครู  ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครสอบได้ไหม สอบวิชาอะไรบ้าง คลิกที่แถบจะหายข้องใจ

 

 

 

คลิกที่แถบด้านล่าง ระบบติวออนไลน์ ฟรี ทดลองใช้เลย คลิกแถบยาวคลิปอธิบาย พร้อมมีเอกสารประกอบ (ทดลองใช้เอง แล้วจะรู้)

 

   

 

   

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ                       พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              พระราชบัญญัติ