สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 

 

 

ฟรี =          =  ฟรี

 

    

    

    

 

ออนไลน์คือสามารถคลิกเข้าดูวิดีโอและไฟล์ด้านล่างทั้งหมดนี้ได้

จำนวน 22 คลิปด้านล่าง จำนวนเอกสารรวมไม่ต่ำกว่า 500 หน้า

ราคาขาย 500 บาท โปรโมชั่นตอนนี้ลดเหลือ 250 บาทเท่านั้น

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

             

 

               

 

ผู้สนใจติวออนไลน์ เพื่อจะคลิกเข้าใช้งานวิดีโอทั้งหมดและไฟล์เอกสารอ่านทั้งหมดนั้นได้

สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อชำระเงินและสิทธิเข้าใช้งานตามโปรโมชั่นที่จัดไว้