สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 

 

 

คลิกที่แถบต่างๆ เพื่อดูคลิปติว และ โหลดเอกสาร


    

    

    

 

    

 

คลิกที่แถบเหล่านี้เพื่ออ่านไฟล์เอกสารต่างๆตามหัวข้อ (แถบสีสันเหล่านี้คือเอกสารดาวน์โหลดอ่าน)

    

    

    

 

 

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

 

    

    

    

    

 

      

สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง อันดับแรกสุดได้คลิกเข้าชมวิดีโอต่างๆเหล่านั้น ในแถบด้านบนได้

สอง ได้คลิกเข้าแถบต่างๆ ในแถบด้านบนนั้นได้  สามได้หนังสือสีชมพูและสีเขียวส่งตรงถึงบ้าน