สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

 

 

 

 

รู้จักสังกัดของตนว่าสอบอะไร ทำไม เหตุผลของการจัดสอบต่างๆ และกลุ่มกรรมการผู้รับผิดชอบจัดสอบ

จากนั้นรู้แนวทางระบบข้อสอบว่า ในสังกัดนั้นๆมีรูปแบบข้อสอบอย่างไร จุดเด่น จุดด้อยลักษณะไหนบ้าง

 

ครูคืนถิ่น ปี 2560 จัดสอบหรือดำเนินโครงการโดย สกอ (การบริหารแท่งของอุดมศึกษา)

หรือชื่อเป็นทางการคือ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ได้จัดสอบโดยทีมทำงานจาก สพฐ 

 

ลักษณะข้อสอบจึงเป็นการประยุกต์ ไม่ใช่ข้อสอบแบบ สพฐ หรือข้อสอบปกติที่เราคุ้นเคยกัน แต่เป็นการ

สอบโดยการเขียนตอบเชิงวิชาการ ผู้เข้าสอบจึงต้องรู้วิธีเขียน และเทคนิค แนวทางการตอบคำถามต่างๆ

เตรียมสอบครูคืนถิ่นกับเรา เพื่อสอบปลายเดือนมีนาคม 2560 สำหรับน้องๆที่จบใหม่และเตรียมเข้าสอบ

 

ติวสอบวิธีเขียนตอบ "ครูคืนถิ่น"  ที่กรุงเทพมหานคร และที่นครราชสีมา โรงแรมทับแก้ว ม.ราชภัฏ

เวลา 9.30 - 16.00 น.  ราคาติว 700 บาท รวมค่าตำราและเอกสารติวแล้ว (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

 

ที่ กทม ติวที่ ยานนาวา สาทร วันที่ 21 มีนาคม 2560 ห้องติวเรารองรับได้เพียง 14 คนเท่านั้น

โอนเงินชำระ ธนาคารกสิกรไทย นายวรวุธ  กิติวงค์ 700 บาท  475 236 7324  เพื่อติวด้วยกัน

 

ลงชื่อด่วน คลิกแผนที่ได้เลย

 

ที่โคราช ติวกันที่โรงแรมทับแก้ว หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 23 มีนาคม 2560

โอนเงินชำระ ธนาคารกสิกรไทย นายวรวุธ  กิติวงค์ 700 บาท  475 236 7324  เพื่อเข้าติวด้วยกัน

 

 

รายชื่อคนที่ชำระเงินติวมาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่